Under denne menyen legg vi ut referat frå kvart årsmøte, sjå menyen på høgre sida.

Tur til Vardahorga 009-picnik

Besøkande

Vi har 1037 gjester og ingen medlemmar på besøk.

Ny sikringsradio

Viss du vil kjøpa ny sikringsradio, så vil vi anbefala vår lokale forhandlar:

Kambo Kraft, 5590 Etne, 
v/Egil Kambo tlf. 90 59 58 21.

Han har nye på lager og kan også justera eldre sikringsradioar.

Go to top