Sendaren til Ytre Hardanger sikringsradiolag er byggd opp på dugnad. Vi har fått gåver frå grunneigarlag, beitelag, skogeigarlag, Sparebanken Vest,  Odda- og Kvinnherad turlag. Vi har også fått penger frå næringsfondet og viltfondet i kommunen. SKL produksjon har hjelpt oss med helikoptertransport og utstyr. Etter etter lynskaden i vinter (15.des. 2014), måtte vi bruka helikopter til transport av utstyr og personar. Forsikringselskapet tok mesteparten av dei kostnadene. Siste turen i mai 2015, måtte vi kosta sjølv. Lingalaks i Hardanger gjekk då inn med penger, slik at vi fekk finansiert den turen. Stor takk til alle som har hjelpt oss.

Lingalaks

 

 

Besøkande

Vi har 7 gjester og ingen medlemmar på besøk.

Ny sikringsradio

Viss du vil kjøpa ny sikringsradio, så vil vi anbefala vår lokale forhandlar:

Kambo Kraft, 5590 Etne, 
v/Egil Kambo tlf. 90 59 58 21.

Han har nye på lager og kan også justera eldre sikringsradioar.

Go to top