Sendaren til Ytre Hardanger sikringsradiolag er byggd opp på dugnad. Vi har fått gåver frå grunneigarlag, beitelag, skogeigarlag, Sparebanken Vest,  Odda- og Kvinnherad turlag. Vi har også fått penger frå næringsfondet og viltfondet i kommunen. SKL produksjon har hjelpt oss med helikoptertransport og utstyr. Etter etter lynskaden i vinter (15.des. 2014), måtte vi bruka helikopter til transport av utstyr og personar. Forsikringselskapet tok mesteparten av dei kostnadene. Siste turen i mai 2015, måtte vi kosta sjølv. Lingalaks i Hardanger gjekk då inn med penger, slik at vi fekk finansiert den turen. Stor takk til alle som har hjelpt oss.

Lingalaks

 

 

Besøkande

Vi har 168 gjester og ingen medlemmar på besøk.

Ny sikringsradio

Viss du vil kjøpa ny sikringsradio, så vil vi anbefala vår lokale forhandlar:

Kambo Kraft, 5590 Etne, 
v/Egil Kambo tlf. 90 59 58 21.

Han har nye på lager og kan også justera eldre sikringsradioar.

Go to top